dissabte, 27 de juny del 2020

Carta dirigida als/les socis/sòcies de l'entitat


Benvolguts socis i benvolgudes sòcies,
En primer lloc volem disculpar-nos per la tardança en l’enviament d’aquesta carta. Hem esperat fins a última hora ja que les condicions d’obertura són molt canviant setmana a setmana.
Després de treballar-ho molt intensament amb l’Ajuntament de Riudoms i, després de la inspecció efectuada per part dels serveis sanitaris de la Diputació de Tarragona, s’han establert les següents mesures de prevenció per tal de poder obrir la piscina.
Esteu atents a les xarxes i a la web de l’entitat (www.amicsderiudoms.cat) per si canviessin els protocols.
Si ens faciliteu un correu electrònic us enviaríem qualsevol novetat (info@amicsderiudoms.cat)

Data d’obertura: de l’1 de juliol al 31 d’agost
Hi haurà dos torns d’accés a la piscina, un pel matí i un per la tarda.
De dilluns a divendres no festius
Dissabte, diumenges i festius
10:00 a 10:45 – Aquagym
11:00 a 15:00 – Torn 1
15:00 a 16:00 Neteja
16:00 a 20:00 – Torn 2
11:00 a 15:00 – Torn1
15:00 a 15:30 Neteja
15:30 19:00 – Torn 2

Tarifes per tal de poder garantir els aforaments

 • No es vendran entrades d’1 dia
 • Socis – Quota anual normal
 • Empadronats a Riudoms o residents de temporada d’estiu
  • Packs de 10 entrades – 30 euros – Es podrà utilitzar individualment o pels membres de la unitat familiar de 1r grau. 
Aforaments

 • Aforament màxim – 75 persones
 • 52 persones a la piscina gran
 • 4 persones a la piscina petita.
 • En cas d’omplir l’aforament l’estada màxima a la piscina serà de 2 hores. Si aquest no s’omple serà il·limitat. 
* En el cas de que l’aforament estigui ple, i arribin nous/ves usuaris/usuàries de les instal·lacions, es faran sortir les persones que facin més de 2 hores que estan a la piscina, seguint l’ordre d’entrada d’aquesta.

Normativa d’accés per prevenció COVID-19

 • No podran fer ús de les zones de bany les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
 • Es portarà un registre d’entrada i sortida amb nom, cognoms, DNI i telèfons per si fos requerit per les autoritats sanitàries.
 • S’habilitarà una porta d’entrada i una de sortida a la piscina. Excepte les persones de mobilitat reduïda, l’accés a la piscina es farà pel bar, i la sortida per la zona del pàrquing.
 • Els menors de 14 anys no poden entrar sols a la piscina. Hauran d’anar acompanyats d’un major de 18 anys.
 • S’ha de mantenir en tot moment 1,5 metres de seguretat, excepte les persones convivents.
 • Els objectes personals, tovalloles, gandules i elements similars s’han d’ubicar de forma que es garanteixi un perímetre de seguretat mínim de 2 metres respecte als altres usuaris, excepte en el cas de persones convivents.
 • El casquet de bany és d’ús obligatori. No es deixaran els casquets de piscina per part de l’entitat.
 • Els vestuaris estaran oberts per poder-se canviar amb aforament limitat a un persona o fins a 3 persones convivents.
 • Als vestidors s’haurà d’entrar totalment sec.
 • Les dutxes de dins els vestuaris estaran tancades.
 • Només estaran obertes les dutxes exteriors per dutxar-se abans d’entrar a l’aigua i per treure’s el cloro abans de marxar. No es podrà utilitzar sabó.
 • No hi haurà a disposició dels usuaris ni cadires ni gandules. Es poden portar cadires i gandules plegables de casa.
 • El carril de natació lliure es pot ocupar per un màxim de 3 persones, i hi haurà com a màxim 2 carrils. S’ha de mantenir el 1,5 de seguretat en tot moment.
 • No està a disposició dels usuaris cap material de natació: bombolletes, fustes, pullboys,....
 • La font d’aigua estarà tancada
 • Estan prohibits els materials auxiliars de jocs: pilotes, cubells, pales,... 
Protocol de Neteja

 • Es farà una neteja intensiva al matí per part del personal de neteja.
 • Al migdia es farà la desinfecció de les zona de platja, vestidors i lavabos.
 • Cada 2 hores es netejaran esquimers i es faran controls d’aigua per part del personal de la piscina.
Per qualsevol consulta, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al correu electrònic info@amicsderiudoms.cat

Rebeu una forta abraçada.

La Junta directiva