divendres, 31 de gener del 2020


L'Ajuntament de Riudoms a concedit dues subvencions a la nostra entitat per un total de 1.600 euros


  • En data 15 de novembre de 2019, l’entitat Amics de Riudoms va sol·licitar una subvenció per tal de fer front a les despeses derivades del cost del servei de neteja de la piscina municipal, per un import de 1.100 euros.
  • En data 9 d’agost de 2019, l’entitat Amics de Riudoms va sol·licitar una subvenció per tal de fer front a les despeses derivades de la compra d’una ski/taula de rescat per a l’equip de salvament. L’objecte de la sol·licitud de subvenció és un dels projectes que va resultar més votats per la ciutadania en el procés de participació ciutadana realitzat durant la Fira de l’Avellana de l’any 2018.